Logo Search packages:      
Sourcecode: cassbeam version File versions  Download package

intvector.c

#include <glib.h>
#include <stdio.h>
#include "intvector.h"
#include "randdist.h"/* intVector routines */

intVector newintVector(int n)
{
   intVector v;

   v = g_new(intVectorType, n+1);
   v++;
   intVectorSize(v) = n;

   return v;
}

void zerointVector(intVector v)
{
   int i, m;

   m = intVectorSize(v);
   for(i = 0; i < m; i++) v[i] = 0;
}

void fillintVector(intVector v, int r)
{
   int i, m;

   m = intVectorSize(v);
   for(i = 0; i < m; i++) v[i] = r;
}

void deleteintVector(intVector v)
{
   g_free(v-1);
}

intVector dupintVector(const intVector v)
{
   int i, m;
   intVector v2;

   m = intVectorSize(v);
   v2 = newintVector(m);
   for(i = 0; i < m; i++) v2[i] = v[i];

   return v2;
}

void printintVector(const intVector v)
{
   int i, m;

   m = intVectorSize(v);

   for(i = 0; i < m; i++)
   {
      if(i != 0) printf(" ");
      printf("%d", v[i]);
   }
   printf("\n");
}

void saveintVectorasascii(const intVector v, const char *filename)
{
   FILE *out;
   int i, m;

   g_assert(v);
   out = fopen(filename, "w");
   g_assert(out);
   m = intVectorSize(v);

   for(i = 0; i < m; i++) fprintf(out, "%d %d\n", i, v[i]);

   fclose(out);
}

int intVectorrandomelement(const intVector v)
{
   return v[rand_int(intVectorSize(v))];
}

int intVectormax(const intVector v)
{
   int i, n, m;

   g_assert(v);
   n = intVectorSize(v);
   m = v[0];
   for(i = 1; i < n; i++) if(v[i] > m) m = v[i];

   return m;
}

int intVectormin(const intVector v)
{
   int i, n, m;

   g_assert(v);
   n = intVectorSize(v);
   m = v[0];
   for(i = 1; i < n; i++) if(v[i] < m) m = v[i];

   return m;
}

intMatrix newpaddedintMatrix(int n, int m, int rowpad)
{
   intMatrix M;
   intMatrixTypePointer D;
   int j, w;

   w = m+rowpad;
   D = g_new(intMatrixType, w*n+INTMATRIXVALUESPERBLOCK)
      + INTMATRIXVALUESPERBLOCK;
   M = g_new(intMatrixTypePointer, ((n>1) ? (n+INTMATRIXSTUBINDICES) :
                    (2+INTMATRIXSTUBINDICES)));
   M += INTMATRIXSTUBINDICES;
   intMatrixStub(M)->datastart = D;
   intMatrixStub(M)->n = n;
   intMatrixStub(M)->m = m;
   intMatrixStub(M)->rowpad = rowpad;
   intMatrixrefcount(M) = 1;
   for(j = 0; j < n; j++) M[j] = D + (j*w); /* Index array for [][] */
   if(n == 1) M[1] = D + w;

   return M;
}

void deleteintMatrix(intMatrix M)
{
   intMatrixStubType *ms;

   g_assert(M);
   ms = intMatrixStub(M);
   intMatrixrefcount(M)--;
   if(intMatrixrefcount(M) <= 0)
      g_free(ms->datastart-INTMATRIXVALUESPERBLOCK);
   g_free(ms);
}

intMatrix refsubintMatrix(const intMatrix M, int n1, int m1, int n2, int m2)
{
   intMatrix N;
   intMatrixTypePointer D;
   int j, m, n, w;

   g_assert(M);

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   if(n1 < 0) n1 = 0;
   if(n2 < 0) n2 = n-1;
   if(m1 < 0) m1 = 0;
   if(m2 < 0) m2 = m-1;

   if(n2 < n1 || m2 < m1 || m2 >= m || n2 >= n)
   {
      fprintf(stderr, "subintMatrix: limit error\n");
      return 0;
   }

   w = intMatrixstride(M);
   N = g_new(intMatrixTypePointer, ((n>1) ? (n+INTMATRIXSTUBINDICES) :
                    (2+INTMATRIXSTUBINDICES)));
   N += INTMATRIXSTUBINDICES;
   intMatrixStub(N)->datastart = D = intMatrixStub(M)->datastart;
   intMatrixStub(N)->n = n2-n1+1;
   intMatrixStub(N)->m = m2-m1+1;
   intMatrixStub(N)->rowpad = w-(m2-m1+1);
   intMatrixrefcount(M)++;
   for(j = 0; j <= n2-n1; j++) N[j] = M[n1] + m1 + (j*w);
   if(n2 == n1) N[1] = N[0]+w;

   return N;
}

void zerointMatrix(intMatrix M)
{
   int i, j, m, n;
   intMatrixTypePointer Mrow;

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);
   for(j = 0; j < n; j++)
   {
      Mrow = M[j];
      for(i = 0; i < m; i++) Mrow[i] = 0;
   }
}

intMatrix dupintMatrix(const intMatrix M)
{
   int i, j, m, n;
   intMatrix M2;

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);
   M2 = newpaddedintMatrix(n, m, intMatrixrowpad(M));
   for(i = 0; i < m; i++) for(j = 0; j < n; j++) M2[j][i] = M[j][i];

   return M2;
}

intMatrixType intMatrixmax(const intMatrix M)
{
   intMatrixType max;
   int i, j, m, n;

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   max = M[0][0];
   for(i = 0; i < m; i++) for(j = 0; j < n; j++)
      if(M[j][i] > max) max = M[j][i];

   return max;
}

intMatrixType intMatrixmin(const intMatrix M)
{
   intMatrixType min;
   int i, j, m, n;

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   min = M[0][0];
   for(i = 0; i < m; i++) for(j = 0; j < n; j++)
      if(M[j][i] < min) min = M[j][i];

   return min;
}

void intMatrixminmax(const intMatrix M, intMatrixType *min, intMatrixType *max)
{
   int i, j, m, n;

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   *min = *max = M[0][0];

   for(i = 0; i < m; i++) for(j = 0; j < n; j++)
   {
      if(M[j][i] < *min) *min = M[j][i];
      if(M[j][i] > *max) *max = M[j][i];
   }
}

void scaleintMatrix(intMatrix M, double f)
{
   int i, j, m, n;

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   for(j = 0; j < n; j++) for(i = 0; i < m; i++) M[j][i] *= f;
}

void biasintMatrix(intMatrix M, int b)
{
   int i, j, m, n;

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   for(j = 0; j < n; j++) for(i = 0; i < m; i++) M[j][i] += b;
}

void addtointMatrix(intMatrix M, const intMatrix N)
{
   int i, j, m, n;

   g_assert(intMatrixSizeSame(M, N));

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   for(j = 0; j < n; j++) for(i = 0; i < m; i++)
      M[j][i] += N[j][i];
}

intMatrix addintMatrices(const intMatrix M, const intMatrix N)
{
   int i, j, m, n;
   intMatrix Sum;

   g_assert(intMatrixSizeSame(M, N));

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   Sum = newintMatrix(n, m);

   for(j = 0; j < n; j++) for(i = 0; i < m; i++)
      Sum[j][i] = M[j][i] + N[j][i];

   return Sum;
}

void copytointMatrix(intMatrix M, const intMatrix N)
{
   int i, j, m, n;

   g_assert(intMatrixSizeSame(M, N));

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   for(j = 0; j < n; j++) for(i = 0; i < m; i++)
      M[j][i] = N[j][i];
}

void applyfunctointMatrix(intMatrix M, int (*func)(int x))
{
   int i, j, m, n;

   g_assert(M);

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   for(j = 0; j < n; j++) for(i = 0; i < m; i++)
      M[j][i] = func(M[j][i]);
}

intMatrix intMatrixproduct(intVector v2, intVector v1)
{
   intMatrix M;
   int i, j, m, n;

   g_assert(v2);
   g_assert(v1);

   M = newintMatrix(intVectorSize(v2), intVectorSize(v1));

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   for(j = 0; j < n; j++) for(i = 0; i < m; i++)
      M[j][i] = v2[j]*v1[i];

   return M;
}

intMatrix dupsubintMatrix(const intMatrix M, int n1, int m1, int n2, int m2)
{
   intMatrix N;
   int i, j, m, n; 

   g_assert(M);

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   if(n1 < 0) n1 = 0;
   if(n2 < 0) n2 = n-1;
   if(m1 < 0) m1 = 0;
   if(m2 < 0) m2 = m-1;

   if(n2 < n1 || m2 < m1 || m2 >= m || n2 >= n)
   {
      fprintf(stderr, "dupsubintMatrix: limit error\n");
      return 0;
   }

   N = newintMatrix(n2-n1+1, m2-m1+1);

   for(j = n1; j <= n2; j++) for(i = m1; i <= m2; i++)
      N[j-n1][i-m1] = M[j][i];

   return N;
}

void copysubintMatrix(intMatrix N, const intMatrix M, int n1, int m1, 
    int n2, int m2, int n3, int m3)
{
   int i, j, m, n;

   g_assert(M);
   g_assert(N);

   n = intMatrixSize1(M);
   m = intMatrixSize2(M);

   if(n1 < 0) n1 = 0;
   if(n2 < 0) n2 = n-1;
   if(m1 < 0) m1 = 0;
   if(m2 < 0) m2 = m-1;

   if(n2 < n1 || m2 < m1 || m2 >= m || n2 >= n ||
      n3 >= intMatrixSize1(N) || m3 >= intMatrixSize2(N))
   {
      fprintf(stderr, "copysubMatrix: limit error\n");
      return;
   }

   if(n3 < 0) n3 = intMatrixSize1(N)-(n2-n1);
   if(m3 < 0) m3 = intMatrixSize2(N)-(m2-m1);

   if(n3 < 0)
   {
      n1 -= n3;
      n3 = 0;
   }
   if(m3 < 0)
   {
      m1 -= m3;
      m3 = 0;
   }

   if(n3+n2-n1 >= intMatrixSize1(N))
      n2 = n1-n3+intMatrixSize1(N)-1;
   if(m3+m2-m1 >= intMatrixSize2(N))
      m2 = m1-m3+intMatrixSize2(N)-1;

   for(j = n1; j <= n2; j++) for(i = m1; i <= m2; i++)
      N[j+n1-n3][i+m1-m3] = M[j][i];
}

   

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index